Đăng nhập

Đăng ký

*
*
*
*
*
*
(đọc)

Hướng dẫn

+ Cá nhân

Cho phép người dùng đăng bán một hoặc nhiều tin đăng. Thường dùng cho đăng tin mua/ bán nhà đất.

+ Công ty

Mỗi Công ty/Tổ chức chỉ có một pháp nhân đại diện.

Đối với tài khoản nhà cung cấp là Công ty/Tổ chức còn có thêm tài khoản phụ thuộc khác, ví dụ: Quản lý bán hàng, Nhân viên bán hàng. Và không giới hạn tài khoản phụ thuộc.

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng